DIAGNOZA SPOŁECZNA 2005 - pliki do pobrania


plik pdf
Raport diagnoza 2005
tablice wynikowe kwestionariusza gospodarstwa domowego
tablice wynikowe kwestionariusza indywidualnego
tablice wynikowe porównawcze z pomiarów między
2000 i 2003 r. oraz 2003 i 2005 r. kwestionariuszem gospodarstwa domowego
tablice wynikowe porównawcze z pomiarów między
2000 i 2003 r. oraz 2003 i 2005 r. kwestionariuszem indywidualnym